Нови четири проекта за 919 409 лева в Русенска област

Нови четири проекта за 919 409 лева в Русенска област

Четири проекта от област Русе са сред одобрените по схемата за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, финансирана по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общата им стойност е 919 409 лева. Най-големият проект в региона, който е одобрен е на Сдружение "Българо-румънски трансграничен институт по медиация". Община Русе също е одобрена като бенефициент и проектът й обхваща деца от три основни училища на територията на града. В Иваново ще се работи за интеграцията в детските градини, а четвъртият проект е на сдружението за насърчаване на икономическото и културно развитие на Тетово и Хотанца. На интернет страницата на Министерството на образованието са публикувани документите, необходими за сключване на договорите, които одобрените кандидати трябва да представят до 5 септември. С решение на Ръководителя на Договарящия орган се спира набирането на проектни предложения по процедура за конкурентен подбор на проекти за “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. Мотивът е, че стойността на подадените до момента проектни предложения надхвърля финансовия ресурс по обявената схема.

   

0 коментарa

Виж още