Нови 68 фирми от региона влизат в класацията на НАП

Нови 68 фирми от региона влизат в класацията на НАП

Още 68 фирми в Старозагорска област са в класацията на Националната агенция за приходите за средни данъкоплатци и осигурители за 2008г. С това бройката на фирмите, които НАП Стара Загора обслужва приоритетно става 134. Критериите за избора включват фирми, чиито постъпления в бюджета образуват 50% от общите приходи за НАП Стара Загора, фирми чийто данъчен кредит получен през 2007 г. формира около 20% от общия кредит и фирми с изрядно данъчно-осигурително досие и стабилна икономическа дейност, важна за развитието на региона. Селектираните данъкоплатци са уведомени за избора, начина на обслужване и лицата за контакти в Териториалната дирекция на НАП Стара Загора. Приоритетното обслужване на средните данъкоплатци и осигурители е факт от 2006 година и по никакъв начин не нарушава коректната работа с всички други клиенти, информират от дирекцията.

   

0 коментарa

Виж още