Новото време: Няма да се откажем от зелените площи

Новото време: Няма да се откажем от зелените площи

Общинските заседатели отхвърлиха предложението на съветника от Новото време Александър Желязковда бъде създадена временна комисия, която да установи отговаря ли Стара Загора на нормативните изисквания за озеленени площи. Според адвокат Желязков трябва да се извърши съпоставка между действащия Подробен устройствен план относно означени и определени за озеленени територии и фактическото положение на местата, където са изградени такива площи. Между двата съществува противоречие, смята той, а освен това устройственият план на града има и сериозни недостатъци. “Той не е завършен, разпокъсан е, а на различните квартали има различни планове, приемани по различно време.” “Това е и причината за бездействието на общината” - каза Александър Желязков. ”Има стотици защитени дървесни видове, които обаче не са регистрирани, защото според устройственият план там няма зелена площ. “ Ще внасям предложението в Общинския съвет, докато тобъде прието, увери Александър Желязков. Вкрая на ноември в Софияще се проведе национален конгрес, на който се очаква да бъде избрано ново ръководство на партията.

   

0 коментарa

Виж още