Новото Регионално депо ще бъде открито лично от Бойко Борисов

Новото Регионално депо ще бъде открито лично от Бойко Борисов

Днес в Стара Загора тържествено ще бъде открита Регионалната система за управление на отпадъците, на откриването й ще присъстват Министърът-председателят на България Бойко Борисов, Ивелина Василева - министър на околната среда и водите и кметът на града - Живко Тодоров. Системата беше изградена със средства предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Официалната церемония ще започне точно в 15.30 часа и ще се проведе в Регионалния център за управление на отпадъците, който се намира в близост до село Ракитница, старозагорска област.

Старозагорският регионален център за управление на отпадъците към момента е най-големият обект от системата за управление на отпадъците. В него ще се приемат за третиране неопасни битови отпадъци с голяма твърдост, който ще бъдат извозвани от всички общини в област Стара Загора, от община Твърдица, както и от област Сливен. Отпадъците от Стара Загора, Опан, Братя Даскалови, Раднево и Чирпан, директно ще бъдат транспортирани, а от останалите общини и области ще пристигат комплектовани от трите товарни станции разположени в градовете: Казанлък, Гълъбово и Гурково.

Новопостроеното регионално депо се намира в в землището на село Ракитница, и е разположено на площ от 325 декара. В него са включени: клетка за депониране на неопасни отпадъци с обслужваща инфраструктура, Общинският център за рециклиране на отпадъци, Инсталация за сепариране и закрито компостиране, Система за улавяне на газовете. За пречистване на водите от експлоатацията на регионалния център, в района са изградени нови 4 пречиствателни съоръжения.

До сега почистващите фирми в град Стара Загора извозваха отпадъците до градско сметище на "Мандра баир", но след откриването на новото съоръжение, бунището ще бъде закрито. Експертите гарантират, че след като Регионалната система за управление на отпадъците е въведена в експлоатация, в обектите от областта и в град Стара Загора, ще бъде постигнато увеличаване на разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране ще бъде улеснено. Очакваният краен резултат е замърсяването на околната среда в общините от регион Стара Загора да намалее.

 

Източник: starazagora.topnovini.bg

   

0 коментарa

Виж още