Ново сдружение в Стара Загора

Ново сдружение в Стара Загора

Представители на сдружение с нестопанска цел “Единни за съвременна България” изложиха своите цели и приоритети. Сдружението е регистрирано в Старозагорския окръжен съд още през месец ануари. То юридическо лице, което ще се стреми да извършва обществено полезна дейност и да играе роля на коректив в работата на централните и местни органи на законодателната и изпълнителната власт. Седалището на сдружението е в Стара Загора, но предстои такова да бъде учредено и в София, обясни председателят на управителния съвет Мирослав Маринов. В сдружението членуват хора от всички сфери на обществения живот. Дейността му е насочена към развитие и утвърждаване на страната и националните идеали, зачитане на гражданските права, прозрачно управлениe, справедлива данъчна и осигурителна политика. Основната цел на сдружението ще бъде ускореното развитие на Стара Загора чрез новите възможности на структурните европейски фондове.

   

0 коментарa

Виж още