Ново строителство на сгради - само с осигурени паркоместа в имота

Ново строителство на сгради - само с осигурени паркоместа в имота

Ново строителство на сгради ще се разрешава, само ако необходимите места за паркиране на автомобили са осигурени в имота. Това предвиждат допълнения в Закона за устройство на територията, които ще бъдат разгледани на заседание на Министерски съвет. В допълнения вариант на закона ще се забрани да се променя предназначението на паркингите и гаражите в съществуващите сгради. Освен това, с промените в закона ще се увеличи задължителното отстояние между отделните сгради. В проектозакона е дадено определение за големината на градовете според броя на населението. Много големите градове са тези с над 200 000 жители. Под тази цифра градовете ще се разделят на големи, средни, малки и много малки. За много малки градове ще се считат тези до 10 000 жители.

   

0 коментарa

Виж още