Нов евросертификат за "ТЕЦ Марица Изток 2"

Нов евросертификат за  "ТЕЦ Марица Изток 2"

Европейски сертификат с разширен обхват получи "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД. Той е издаден от оторизирания орган ТЮФ Рейнланд и удостоверява работата на блокове 1, 2, 3, 4, 7 и 8 със сероочистващи инсталации и разширява обхвата на предишния документ от февруари 2009 г. Издаването на новия сертификат бе предхождано от проведения през ноември 2009 г. първи надзорен одит на Системата за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004. Валиден е до месец февруари 2012 г. Централата получи европейския документ благодарение на навременната реализация на Проекта за рехабилитация на блокове от 1 до 6 и изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4. Сероочистващата инсталация за първите два блока бе пусната на 13 октомври 2008 г., а тази за блокове 3 и 4 - на 12 юни 2009 г. Сероочистващите инсталации за блокове 7 и 8 работят от 2002 г. и са първите, изградени на Балканския полуостров.

   

0 коментарa

Виж още