Нов парк в град Крън

Нов парк в град Крън

Парк с озеленяване върху терен с обща площ 2778,00 кв.м ще бъде изграден в центъра на град Крън, съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г. Средствата са от общинския бюджет и са в размер на 29 520 лв. Главният вход на парка е от изток, предвидени са и още четири „вход-изхода“ от северна и южна страна. От главния вход се минава по алея широка 4.00 м, която води към средата на парка, където е предвидено пространство за отдих с фонтан, пейки и озеленяване. На тази входна алея има кашпи с рози, чешма и статуя. Предвидени са четири главни алеи с ширина 2.00 м и четири второстепенни алеи с ширина 1.50 м. В северната част на парк е разположена фитнес площадка. В западната част се предвижда да има три статуи, а в южната - една. Озеленяването е богато и разнообразно. От запад и юг има две зацветени градинки с рози. Растителността е широколистна и иглолистна. По периферията на главните алеи има цъфтящи храсти. В централното пространство са предвидени кашпи с рози, плачещи дървета и ниски храсти образуващи градински бордюр.

   

0 коментарa

Виж още