Номинации за награда „Стара Загора`2009”

Номинации за награда „Стара Загора`2009”

Днес в 16,00 ч. в Община Стара Загора е първото заседание на Комисията, която ще разгледа постъпилите Предложения за удостояване с наградата „Стара Загора`2009”. Комисията по избора се съставя със заповед на кмета на Община Стара Загора. За втора поредна година неин председател е проф.Цанко Яблански, а в състава влизат изтъкнати творци, общественици, интелектуалци от Стара Загора. Ето кои са номинираните за носители на Наградата „Стара Загора” за 2009 година: I. За индивидуалната награда: 1. Йордан Атанасов – поет – за стихосбирката „Балканската линия”. 2. Любчо Иванов – журналист – за стихосбирката „Прераждане”. 3. Донка Йотова – журналист – за книгата –„Романови – краят на една мистерия”. 4. Румяна Лечева – журналист – за сценария на филма „Христина Морфова. 5. Никола Стоянов – реставратор – за изготвяне и реализиране на проект за реставрация, консервация и адаптиране на лапидарните паметници на I-во експозиционно ниво на новооткритата експозиция на Регионален исторически музей – Стара Загора. II. За колективната награда: 1. Михаил Косев, Димо Генов, Стефан Баев – художници - за художественото оформление на експозицията на Регионален исторически музей – Стара Загора. 2. Арх. Георги Чернев, арх. Петър Киряков, арх. Николай Вътев – за сградата на Регионален исторически музей – Стара Загора. 3. Н.с. Петър Калчев, н.с. Нейчо Кънев, Лилия Филипова – за книгата „Стара Загора – 8000 години. Раждането на Европа”. Награда "Стара Загора” За високи постижения в областта на културата Наградата е учредена през 1968 г. През годините нейният статут е претърпявал множество промени, последната от които е от 2004 г. Статут Наградата “Стара Загора” се присъжда от Община Стара Загора в навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост за високо художествено–творческо постижение. Наградата (индивидуална или колективна) трябва да бъде оценка за значими постижения в духовния живот на общината, представляващи принос и в националната ни култура. Предложенията за наградата “Стара Загора” обхващат периода от месец март на предходната година до месец март на годината, в която се присъжда наградата. Със специална заповед Кметът на Община Стара Загора назначава специализирана комисия, авторитетни представители от различни области на културата на територията на Община Стара Загора. Конкретните аргументирани предложения за наградата “Стара Загора” се внасят в комисията от културни организации, творчески сдружения и отделни граждани. След обстойно обсъждане на предложенията, комисията определя носителите на наградата “Стара Загора”, които се утвърждават на сесия от Общински съвет Стара Загора. Наградата е ежегодна, но се присъжда само, когато творческите постижения отговарят на статута на наградата. Наградата “Стара Загора” се връчва от Кмета на Община Стара Загора и Председателя на Общински съвет в навечерието на 24 май. Носителите на наградата “Стара Загора” получават специална грамота, почетен знак и парична сума в размер на 1000 лв. Статутът е приет на заседание на Общински съвет с протокол №15 от 30.09.2004 г. – решение №200.

   

0 коментарa

Виж още