Нотариусите - с достъп до националния регистър на личните документи в МВР

Нотариусите - с достъп до националния регистър на личните документи в МВР

Нотариусите ще проверяват личните документи на клиентите си в МВР с потребителско име и парола. Това е записано в наредба, която кабинетът одобри днес. За целта юристите ще имат достъп до националния регистър на личните документи. Нотариалната камара ще изготвя списъка с потребителските имена, който ще се изпраща в МВР. В канторите ще се проверяват снимка на лицето, справка за валидност на документа му за самоличност и др. Всяка справка ще се архивира в сървъра на Нотариалната камара за срок най-малко от две години. Чрез данните, които нотариусите ще могат да ползват ще се предотвратят възможностите за имотни измами. Текстовете в наредбата създават гаранции за максимална защита на базата данни на МВР от посегателства на трети лица. Достъпът до регистъра ще става единствено по електронен път и ще може да бъде осъществяван само от нотариусите и помощник-нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара, след идентификация с потребителско име и парола в системата за достъп.

   

0 коментарa

Виж още