Нулевият акциз за биогоривата в чист вид отпада

Нулевият акциз за биогоривата в чист вид отпада

Държавата, в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), и производителите на биогорива у нас, в лицето на Националната асоциация по биогорива в България, стигнаха днес до спор за това какво е в крайна сметка състоянието на пазара на биогорива у нас. Според Костадинка Тодорова, директор на Дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда в МИЕ, за първите шест месеца на годината са били продадени 17 хил. тона биодизел, което представлява половината от индикативната цел на страната за 2008 г. За сравнение през миналата година са били произведени около 40 хил. тона биодизел. По думите на представителя на МИЕ страната има капацитет да произвежда около 300 хил. тона биодизел годишно. В същото време, според председателя на Националната асоциация по биогоривата в България Димитър Замфиров, страната разполага с капацитет да произвежда около 240 хил. тона биодизел годишно. По думите на Замфиров през миналата година са били произведени едва около 1400 литра биогориво, а от началото на годината всички фабрики, които произвеждат такова гориво, са спрели работа и не са произвели нищо. Председателят на Националната асоциация по биогорива в България нарече „спекулация” информацията, че от началото на годината са били продадени 17 хил. тона биодизел. Той обясни, че тази информация не може да е вярна, тъй като неговата асоциация не е произвела такова количество гориво. В допълнение Замфиров разкритикува Министерството на икономиката и енергетиката, тъй като по думите му тяхната информационна система за биогорива не функционира. Вчера по време на среща в Министерството на финансите е станало ясно, че нулевият акциз за биогоривата в чист вид (100% биокомпонент) на този етап отпада. Причина за това е фактът, че в Закона за акцизите и данъчните складове има параграф, според който нулевият акциз е държавна помощ. Тя трябва да бъде нотифицирана от Европейската комисия (ЕК) – акт, който все още не е предприет и се очаква да отнеме около 18 месеца. Като причина за забавянето беше посочен фактът, че Министерството на финансите е поискало от Българската петролна и газова асоциация (БПГА) и Националната асоциация по биогоривата у нас да предоставят информация за себестойността на горивата, които се произвеждат у нас. БПГА все още не е предоставила исканата от нея информация. В резултат от този факт най-вероятно Министерството на финансите ще вземе стойностите на Франция и ще ги заложи във формуляра, с който ще бъде искана нотификация от ЕК. Вследствие от вчерашната среща до всички данъчни складове, получили вече лицензии за съхраняване на биогорива, са изпратени съобщения, че те ще трябва да внесат гаранции в размера на акциза. Очаква се биодизелът да бъде облаган с акциз в размер на 600 лв. за тон (размерът на акциза за минералното гориво), а биоетанолът ще бъде облаган с акциз в размер на 1100 лв. за тон (колкото е акцизът на спирта).

   

0 коментарa

Виж още