Нулев акциз за биогоривата

Нулев акциз за биогоривата

През последните години в България започна да се създава нов стопански подотрасъл, свързан с производството на биогорива. Секторът е високо технологичен и иновативен, създава работни места и генерира икономически растеж. Биогоривата са от значение за обезпечаване на енергийната сигурност. Отрасълът има изключително важни екологични аспекти, огромен е и ефектът му върху селското стопанство. И въпреки това този сектор явно няма никакво значение за правителството, тъй като наскоро беше отменена нулевата акцизна ставка за биогорива. По този начин един от основните стимули за българските производители – намаленото данъчно облагане, засега отпада. Така вместо 0 лв. за биодизела налогът вече ще е 600 лв. на 1000 литра, колкото се плаща за газьола. С 1100 лв. за 1000 литра пък ще се облага биоетанолът – заместител на бензина. За сравнение такъв е размерът на акциза за етиловия спирт или за обикновения алкохол – ракия, водка и уиски. Оказва се, че причина за така създалата се ситуация е непотърсена от българското правителство нотификация от Европейския съюз за нулева ставка върху биогоривата, регламентирана в Закона за акцизите и данъчните складове, което на практика ги приравнява към минералните горива, върху които се начислява акциз. Според Националната асоциация по биогорива и възобновяеми енергийни източници в България (НАБВЕИБ) това е нарушение на закона от страна на държавата и изправя представителите на сектора пред фалит. Позовавайки се на евродирективи, от организацията изтъкнаха още, че за премахване на облагането при чистите биогорива не е задължително да има нотификация от Европейската комисия, тъй като такава нотификация е само препоръчителна. Подобен проблем спъна и въвеждането на намалено облагане за смесите, съдържащи биогорива. Съгласно законовите разпоредби при минерален дизел и безоловен бензин, които съдържат 4-5% биокомпонент (съответно биодизел и биоетанол), се ползва отстъпка от 3% от дължимия данък, което спестява съответно по 18 и 21 стотинки на литър. Тези отстъпки обаче също отпаднаха поради липса на нотификация от ЕК. От НАБВЕИБ коментираха бездействието на провителството лаконично: Това ще натовари предприятията с допълнителни разходи и ще ги принуди да фалират. Отражението върху селското стопанство също не закъсня. Почти три пъти по-малко площи с рапица са засети от производителите тази есен в сравнение със същия период на миналата година. Излиза, че въпреки огромните инвестиции, направени през последните две години за изграждане на мощности за производство на дизел и етанол, законодателните проблеми блокират пазара. Реално от началото на годината не са продадени нито един литър горива въпреки нормативната уредба за смесване на дизела с 5% биогориво. Поради тази причина още през лятото от НАБВЕИБ заплашиха да съдят държавата в Страсбург. Валентин СТОЯНОВ Кореспондент на Наблюдател, юрист и член на Контролния съвет на СДС

   

0 коментарa

Виж още