Някои съвети при покупка на жилище "на зелено"

Някои съвети при покупка на жилище "на зелено"

През последните няколко години много хора купуват имот на зелено, тъй като цената е доста по-ниска от тази на вече построено жилище. Това е възможно, защото предприемачът използва събраните пари вместо кредит и така строителството не се оскъпява. Това обаче носи и риск накрая да не получите точно онова, което очаквате, и може в бъдеще да влезете в много по-сериозни разходи, ако ви се наложи по съдебен ред да принуждавате строителя да продължи строежа си. Когато купувате жилище на зелено, сключвате предварителен договор, в който се посочва какво и в какъв срок се очаква от строителя като краен резултат. След получаване на Акт 14 (груб строеж) за сградата получавате нотариален акт, който играе ролята на окончателен договор. По силата на закона окончателният договор отменя предварителния. Затова е важно в новия контракт да фигурира изречение със смисъла, че останалите точки за права и задължения на строителя от предварителния договор остават валидни. Ако в нотариалния акт, който подписвате, липсва подобно изречение, се получава така, че вие сте сключили сделка за строителство само до този етап и строителят няма повече задължения към вас. В случая няма значение, че в предварителния договор сте имали уговорки за строителство до Акт 16 (право на ползване). Допълнителен проблем в повечето случаи е, че покупката на зелено става с помощта на финансиране от банка под формата на ипотека, което в случай на забавяне на строежа натоварва допълнително кредитополучателя. Той продължава да плаща кредита си, без да е получил жилище в замяна. Неустойките в договора спестяват много бъдещи разходи. Ако евентуално строителят ви просрочи или не ви предостави краен резултат в определен период, тогава той ви дължи по силата на договора определена сума или определени действия. Друг съвет при такива покупки е да не се плаща цялата сума в началото на строежа. В предварителния договор може да се договори плащане на части при всеки следващ етап от построяването на сградата и вашето жилище. Така, освен че рискувате по-малко пари, и строителят има стимул да дострои имота. И все пак, ако жилището е недовършено, а строителната фирма спре да строи, имате няколко възможности да се защитите. Един вариант е да развалите договора си, като това става само по съдебен ред. При едно евентуално разваляне следва всеки да получи обратно това, което е дал, т.е. вие ще си получите парите, които сте платили. В такъв случай обаче има вероятност да не успеете за същата сума да си купите аналогично жилище. Ако строителят ви стане подозрително неоткриваем (както често се случва) и имате съмнения, че е спрял строителството на жилищната сграда, в която сте закупили имот, вие можете да се обърнете към неговите съдружници, ако има такива. С отправена молба към тях може да настоявате да подновят дейността доброволно. Ако и това не подейства, имате право да защитавате правата си в съда. Като подготовка за съдебната битка е добре да се свържете с вещо лице, което да даде оценка на недовършената дейност и да ви ориентира за нужната сума, за да бъде довършено жилището ви и да получи Акт 16. За да довършите сами строежа или да намерите друга фирма, която да го направи, трябва да имате и съгласието на първия строител. Имате възможност да осъдите неизпълнилия задълженията си строител и той да плати разноските по довършителните дейности. Всички действия оттук нататък е препоръчително да направите с помощта на адвокат. Тъй като най-често засегнати сте не само вие, ами и всички други, които са купили имоти в недостроената жилищна сграда, можете да подадете колективен иск срещу строителя. Когато заведете иск, ще трябва да платите държавна такса на съда, която е в размер 4% от сумата, за която предявявате иск. Цените на експертизите се заплащат от вас, като чак ако спечелите делото, ответната страна трябва да ви плати разноските по него, както и да ви изплати сумата за дострояване. Накратко, преди да решите да купувате нов апартамент на зелено, помислете ще имате ли физическите, душевните и финансовите сили да се справите с дългия път, осеян с адвокати и строители.

   

0 коментарa

Виж още