Няма да се повишават данъци и такси в Стара Загора, през 2013-та предстои сериозна инвестиционна програма

Няма да се повишават данъци и такси в Стара Загора, през 2013-та предстои сериозна инвестиционна програма

Няма да се повишават данъци и такси в Стара Загора през 2013-та година, предстои сериозна инвестиционна програма. Това стана ясно по време на проведеното снощи обществено обсъждане на проекта за Бюджет- 2013 на Община Стара Загора с участието на общинското ръководство и граждани. През миналата 2012 г. в Стара Загора не са повишавани никакви данъци, само такса смет е вдигната минимално, заради отчисленията към МОСВ. Също минимално бяха повишени таксите за детските градини и някои технически услуги. Същевремено благодарение на проведените от Община Стара Загора търгове за обществени поръчки са намалени цените на много дейности като ремонт на тротоари, улици, осветление, както и в сферата на образованието. Спестен е обществен ресурс, заяви в началото кметът Живко Тодоров. По думите му, благодарение на консервативния подход на бюджета за миналата година, е направена икономия от 9,5 млн.лв., която ще бъде прехвърлена за тази година. Идеята е 2103г. да бъде много по-мащабна от гледна точка на инвестиционна програма, подобряване на инфраструктурата и съфинансиране на европроекти. Общината спечели проекти за 160 млн.лв, които започват да се изпълняват. Бюджет- 2013 не предвижда повишаване нито на данъци, нито на такси, което е успех за общината на фона на сериозното повишение в други големи общини, отбеляза кметът като добави, че ще се разчита на по-голяма събираемост. Инвестиционната програма за 2013 г. е доста по сериозна- средствата ще се насочат в образованието, подобряване на инфраструктурата и европроектите. Имаме и няколко ангажимента за поемане на общински дълг - по фонд „Козлодуй“ ще се обновят училища и детски градини, по програма „Джесика“ ще се ремонтира градския пазар, уточни Тодоров. Той допълни, че предстои сериозна инвестиционна програма по рехабилитацията на улици и тротоари в централната градска част и някои квартали. Ще се продължи стратегията на цялостни проекти за рехабилитация. Така бяха обновени изцяло Детска ясла „Роза“ и Детска градина 25. Успяваме да запазим добра политиката за финансите на общината, рейтинговата агенция „Стандарт енд пуърс“ повиши кредитния ни рейтинг, подобрена е събираемостта на дължимите данъци и такси, сподели още кметът. Той добави още, че новият бюджет в разходната си част е на база на поставените приоритети по сигнали на граждани, както и след извършени огледи на детски ясли и градини. Избрали сме най-належащото за ремонт, както и по отношение на инфраструктурата. Освен ремонтите на улици, предстои изграждане на канализацията в „К. Ганчево“, стана ясно от очертаната рамка на Бюджет- 2013. Главният финансист Цанка Ганева съобщи, че предвидените приходи в Бюджет- 2013 възлизат на 94, 599 млн. лв., като все още съотношението е в полза на държавно делегираните дейности- 48,360 млн. лв., срещу 46, 239 млн. лв. приходи за финансиране на местни дейности. Субсидията за държавно делегираните дейности е в размер на 42, 828 млн. лв., разходите за тях са завишени с реализираните в края на 2012 година преходни остатъци в размер на 4, 774 млн. лв. През 2013 година, в съответствие с провежданата от правителството политика по доходите в бюджета, се планират увеличения на работните заплати в рамките на завишените единни разходни стандарти за издръжка в държавно делегираните дейности. Планираните разходи за 2013 година са в размер на 94, 599 млн. лв. Инвестиционните разходи възлизат на 12, 646 млн. лв. За ремонт на улици и тротоари са предвидени 4 млн. лв., за улично осветление – 1, 8 млн. лв., за поддържане на чистотата – 7,318 млн. лв., за озеленяване и поддържане на паркове и градини – 900 000 лв. и др. В бюджета за тази година отново са заложени 30 000 лв. за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Най-голям е делът на бюджетните средства предвидени за Образование - 41.19 % и Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 18.95 %. През 2013 година са предвидени 16, 027 млн. лв. за изграждане на значими обекти на територията на общината. С проекти по фонд „Козлодуй“ на стойност 2, 524 млн. лв. през пролетта на 2013 г. ще започнат ремонтни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност в две училища и две детски градини, като съфинансирането от Община Стара Загора е 1, 5 млн. лв. Предстои реализация на проекта за реконструкция на Централния общински пазар със средства по програма „Jessica“ в размер на 2, 7 млн. лв. С целева субсидия, получена в края 2012 г., от Републиканския бюджет са осигурени 1, 079 млн. лв. за изграждане на Многофункционална спортна зала в СОУ „Иван Вазов“. От страна на присъстващите в залата бяха направени предложения за включване и на други проекти за изпълнение, за които стана ясно, че на този етап няма как да бъдат осигурени средства, поради наличието на по-съществени нужди за общността. В края на общественото обсъждане беше представено намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора за реализиране на проект за изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“. Максималният размер на дълга е 1 млн. лв. като ще бъде обезпечен чрез учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи приходи от Община Стара Загора. Предвижда се максималният лихвен процент да бъде до 8 % и срок за погасяване на кредита –до 3 години. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски- до 1 % годишно.

   

0 коментарa

Виж още