Няма замърсяване на въздуха в град Казанлък и не съществува опасност за здравето на хората в региона на завод „Арсенал"

Няма замърсяване на въздуха в град Казанлък и не съществува опасност за здравето на хората в региона на завод „Арсенал"

Няма замърсяване на въздуха в град Казанлък и не съществува опасност за здравето на хората в региона на завод „Арсенал" в град Казанлък след възникналото тази сутрин запалване в завод 3, съобщават от пресцентъра на РИОСВ. До 10 не са отчетени превишения на нормите, характеризиращи качеството на въздуха в района на оръжейнизата. Извършват се измервания на площадката на дружеството с апаратура на Гражданска защита, които от вчера при първия възникнал инцидент, както и днес, не показват отклонения от нормите. Също от късните следобедни часове, на мястото на инцидента в „Арсенал" е разположена апаратура на Регионална лаборатория - Стара Загора, която следи нивата на фините прахови частици-основен замърсител при възникнали пожари. РИОСВ-Стара Загора осъществява непрекъснат контрол на качеството на въздуха. Отчетените стойности и от най-близко разположената автоматична стационарна станция от системата за мониторинг на въздуха - в село Ръжена също не показват превишения на нормите на контролираните показатели и не съществува риск за здравето на хората. Във връзка с нововъзникнал инцидент тази сутрин на място на площадката на дружество „Арсенал" АД в Казанлък ще бъде разположена и мобилна станция за контрол на въздуха на Изпълнителна агенция по околна среда.

   

0 коментарa

Виж още