Няма нарушения на плаж "Харманите",установи проверка на Междуведомствената комисия

Няма нарушения на плаж "Харманите",установи проверка на Междуведомствената комисия

Във връзка с постъпил сигнал до Междуведомствената комисия за разглеждане на казуси със земя държавен горски фонд и увреждане на природата по южното Черноморие, касаещ строителство върху плаж „Харманите“, град Созопол е извършена проверка.На място бяха изпратени експерти, които да установят засегната ли е плажната ивица- изключителна държавна собственост. Специалистите от Областна администрация и РДНСК изискаха документация на обекта,след запознаване, с която стана ясно, че строителя разполага с всички необходими документи и разрешителни.Поради факта, че се строи върху пясък се наложи да бъдат съпоставени представените от частния собственик книжа и кадастралните карти.Експертите установиха, че координатните точки на имота не навлизат в границите на плажната ивица. Въпросната земя е била реституирана в тези си граници от Поземлена комисия през 2000-та година, като земеделска.По-късно през годините, след влязъл в сила ПУП, тя се превръща в урбанизирана територия. Как е била извършена реституцията и дали имотът е трябвало да бъде възстановен в тези си граници не са въпроси от компетенциите на Областна администрация и Междуведомствената комисия. Експертите са категорични, че в конкретния случай няма нарушаване на защитени територии, каквито са например дюните, нито става въпрос за терени държавен горски фонд. В началото на следващата седмица Междуведомствената комисия ще разгледа окончателния доклад на Експертната група, която работи по постъпилите в комисията сигнали.

   

0 коментарa

Виж още