Няма нови уведомления за съкращения в Стара Загора

Няма нови уведомления за съкращения в Стара Загора

През януари 2009 г. в Бюрото по труда - Стара Загора, не са постъпили нови уведомления от страна на работодатели за масови съкращения на работници и служители. За декември 8 работодатели са уведомили за освобождаване на общо 380 души (б.р. - предходните заявления бяха през ноември 2008 г.). Най-много ще бъдат освободените от промишленото производство на синтетични и акрилни прежди. Две от фирмите са заявили, че освобождаването на персонала ще стане в периода януари-април, а останалите - януари-февруари. Според нормативната база уведомленията се подават в Бюрото по труда 30 дни преди предвиденото съкращение. Трудовите посредници обаче припомнят, че подаването на този документ не означава реално освобождаване на хора, ситуацията е динамична, има фирми, които се застраховат по този начин, спазвайки законовите срокове. В Бюрото по труда е създадена организация при реално освобождаване на работници и служители да бъдат обслужени веднага и да им се предложат услуги, отговарящи на индивидуалните им възможности и потребности - включване в различни обучения и насърчителни мерки и програми за заетост, насочване към алтернативни работни места, подпомагане за самостоятелно търсене на работа. Ако се стигне до освобождаването на работници и служители, за всеки от тях се съставя индивидуален план, в зависимост от това дали се нуждае от допълнителна квалификация и преквалификация, информация за възможности за устройване на работа, консултации с психолог.

   

0 коментарa

Виж още