Няма опасност от преливане на реки и язовири в Благоевградско, по данни на Басейнова дирекция

Няма опасност от преливане на реки и язовири в Благоевградско, по данни на Басейнова дирекция

Въпреки затоплянето на времето и обилното снеготопене, на този етап в област Благоевград няма опасност от преливане на реки и язовири.Говорителят на Басейнова дирекция Ралица Кукува обясни, че нивата на водните басейни са под непрекъснат контрол. В момента всички реки в Благоевградско са в състояние на ниско и средно пълноводие, с изключение на пункт при река Речица при кюстендилското село Ваксево, който е в състояние на високи води. Данни за разливи обаче на този етап няма. По заповед на областния управител на Благоевград са извършени огледи за състоянието на язовирите и речните корита в региона. В момента, след язовирите, приоритетно се чистят и реките. Към момента няма постъпила официална информация за участъци от реки, които да са в критично състояние. Във връзка с очакваното голямо снеготопене и прогнози за повишаване нивата на реките Струма и Места в долното им течение, Кукува посочи, че няма опасност от наводнения, освен това в момента язовирите в Пиринско се поддържат пълни на 50 % от общия обем. По отношение на опасния участък в района на Симитли, за който миналата седмица областна управа-Благоевград алармира и опасността от повторно разрушаване на част от главен път Е-79, Кукува посочи, че са предприети всички необходими мерки.

   

0 коментарa

Виж още