Няма подадена заявка от работодател от частния бизнес в Гоцеделчевско за участие в схема "Развитие"

Няма подадена заявка от работодател от частния бизнес в Гоцеделчевско за участие в схема "Развитие"

Схема „Развитие” е една от активните схеми по Оператимвна програма „Развитие на човешките ресурси”, каза директорът на Дирекция „Бюро по труда” Гоце Делчев Елена Делигьозова. Целта на схема „Развитие” е по дадена заявка от работодател, да бъде извършено обучение на безработни лица, които да повишат или придобият професионална квалификация. След това целта е тяхното включване в заетост при този работодател, който е подал заявката. Заетостта при него е предвидена да бъде не по-малко от 9 месеца и не повече от 12 месеца. По тази схема работодатели могат да бъдат общини, общински предприятия и органите на държавната администрация, а така също и работодатели от реалния сектор, а именно - частни фирми. Единственото условие е, те да не осъществяват дейности в сферата на селското, горското и рибното стопанство. Целевите групи са безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Приоритетно по проекта се включват безработни лица, които са на възраст до 29 години или над 50 години. Освен тях приоритет са безработни лица, които са освободени вследствие на преструктуриране на предприятието, намаляване на производството или обема на работа, както и продължително безработни лица. По време на самото обучение на тези лица им се изплащат стипендии и транспортни разходи. За момента в Дирекция „Бюро по труда” Гоце Делчев няма интерес към схемата от работодатели от реалния сектор. При тях от се осигурява субсидирана заетост в рамките на минималната работна заплата от Бюрото по труда, но работодателите от своя страна са длъжни да осигурят още 270 лв. Така на практика те трябва да осигурят заплата на всяко лицо в размер на общо 540 лв., каквото условие няма за общините. При общините от Бюрото по труда се субсидира само минимална работна заплата и средства за осигуровки. До момента в Дирекция „Бюро по труда” Гоце Делчев няма подадена заявка по схема „Развитие” от работодател в реалния сектор на частния бизнес.

   

0 коментарa

Виж още