Няма сериозни аварии на ВиК мрежата, резервоарите и пречиствателните станции

Няма сериозни аварии на ВиК мрежата, резервоарите и пречиствателните станции

"Софийска вода" информира своите клиенти и жители на Столичната община, че земетресението от 3 часа тази нощ и последвалите вторични трусове не предизвикаха сериозни аварии на ВиК мрежата, резервоарите и пречиствателните станции. Регистрирани са няколко слаби теча, които не нарушават нормалното водоснабдяване на столицата и ще бъдат отстранени до края на деня. Екипи на "Софийска вода" направиха незабавен оглед на язовирната стена на яз. Бели Искър, който показа, че няма увреждания или нарушения на целостта и стабилността на стената. През деня ще бъде извършен втори обстоен оглед на язовирната стена и техническите съоръжения, които осигуряват водоснабдяването на София. В момента, язовирът е пълен наполовина. Язовирната стена е оборудвана със съвременна контролно-измервателна система, която в реално време регистрира техническата надеждност на съоръжението.

   

0 коментарa

Виж още