Н О М И Н А Ц И Я спортен журналист на 2009 година

Н О М И Н А Ц И Я спортен журналист на 2009 година

1. ДИМА ТОНЕВА – вестник “НБП” 2. ХРИСТО ВЪЛКОВ – вестник” Тракия –Труд” и радио Стара Загора 3. ДЕЯН ДЕНЕВ – ТВ”Стара Загора”

   

0 коментарa

Виж още