Областен информационен център ще консултира старозагорци по оперативните програми

Областен информационен център ще консултира старозагорци по оперативните програми

Презентация на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център представи днес пред журналисти Георги Симеонов – директор Дирекция „Устойчиво развитие и интеграция” в община Стара Загора. Проектът се финансира по ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът се реализира от община Стара Загора в партньорство с Областна управа Стара Загора и ЕИЦ „Европа Директно”, АРИР. Участие в работната среща взеха Гл. секретар на Областна администрация Мариана Кръстева, Румяна Грозева и управителят на Областния информационен център Петя Ацинова. Стойността на проекта е 499 510 лева, с продължителност 36 месеца. Информационни центрове ще има във всичките областни градове в страната, които ще предоставят информация и консултации на общините, бизнеса, НПО и всички организации и институции, заинтересовани от възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на техни проекти по оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Служителите в Областния информационен център нямат право да разработват проекти, подчерта Петя Ацинова. Сред бъдещите дейности на Областния информационен център Стара Загора са организиране на информационни събития в 11-те общини на областта, работни срещи с медиите, провеждане на регионални конференции. В Областния информационен център работят още трима експерти – Трифон Трифонов, Здравко Иванов и Велизара Джаркова, работното време е от 09.00 до 17.00 ч., офисът се намира на ул. „Митрополит Методий Кусев” №9.

   

0 коментарa

Виж още