Областен съвет за регионално развитие се проведе днес в Стара Загора

Областен съвет за регионално развитие се проведе днес в Стара Загора

Областен съвет за регионално развитие под председателството на областния управител се проведе днес в конферентната зала на областна администрация. На заседанието присъстваха кметове, председатели на общински съвети и експерти от Областния информационен център. Членове на Областния съвет за развитие се запознаха с резултатите от проведеното обучение по проект „Европейско сътрудничество чрез мобилност за успешно професионално развитие” по програма „Учене през целия живот” – Леонардо да Винчи, представени от ръководителя на проекта Красимира Нейкова – мл. Експерт „РРУП” в областна администрация. На заседанието бе представена информация за възможностите за финансиране на общински проекти по Оперативните програми до края на 2012 година от Областния информационен център. Областният управител подчерта, че акцентът при процеса за регионалното развитие трябва да бъде поставен най-вече върху междуобщинското сътрудничество и разработване на съвместни проекти и инициативи и призова представителите на общините от областта да се възползват максимално от възможностите за кандидатстване по отворени схеми на различни програми до края на 2012 година. Общините имат възможност да се включат с проекти по схемите: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10000 екв.ж.” и „Помощ в дома”, както и с проекти по предстоящите схеми: „Зелена и достъпна градска среда”, „Живот в общността”, „Шанс за щастливо бъдеще” и „Да не изоставяме нито едно дете”.

   

0 коментарa

Виж още