Областен съвет по наркотични вещества

Областен съвет по наркотични вещества

Да бъде създаден Областен съвет по наркотични вещества към Община Стара Загора. Такова предложение са внесли в Общинския съвет представители на политическа партия “Герб”. “В 26 от 28 областни града в България има създадени такива съвети. Стара Загора е предпоследния град, в който ще се създаде такъв орган като се приеме правилник за организацията и дейността му”, заяви общинският съветник от “Герб” адвокат Антоанета Масленска. Областният съвет по наркотични вещества ще събира информация за наркозависимите в старозагорска област и ще я подава на национално ниво. Той ще се финансира от държавния бюджет. Представителите на съвета ще организират информационни кампании с цел превенция на наркотиците. “Сдружение за психосоциална реабилитация и ресоциализация “Избор” е написало такъв правилник, без приемането на който не може да създаде Областният съвет по наркотични вещества”, допълни адвокат Масленска. Предложението на “Герб” предстои да се разглежда на две четения в Общинския съвет, за да бъде прието. Според Законът за наркотичните вещества и прекурсорите

   

0 коментарa

Виж още