Областната организация на Съюза на ветераните от войните в България – Стара Загора проведе отчетно-изборна конференция

Областната организация на Съюза на ветераните от войните в България – Стара Загора проведе отчетно-изборна конференция

Днес се състоя отчетно-изборната конференция на Областната организация на Съюза на ветераните от войните в България – Стара Загора. Гости бяха кмета на Община Стара Загора и почетен член на организацията проф. Светлин Танчев и Секретарят на Общината Николина Горова, представители на централното ръководство на съюза и на други родолюбиви патриотични организации. В своето приветствие към делегатите проф. Танчев изказа своята благодарност за приноса и делото на членовете на съюза в исторически план и отбеляза, че това е една активна структура, уважавана от старозагорската общественост и пожела много успехи и здраве на членовете й. Своят отчетен доклад представи председателят на организацията Петър Сталев, след което се започна и със същинската работа на конференцията. За почетни членове на Съюза бяха избрани Марина Тенева, началник отдел „Кабинет на кмета” в Община Стара Загора, Жейна Желева, фотограф на Общината, полк. Валери Цветков, началник на Военно окръжие - Стара Загора. Конференцията прие предложените отчетни материали и конструктивни предложения от изказалите се делегати и гости и избра ново Областно ръководство с председател Петър Сталев, състоящо се от 21 члена. След приключване на конференцията делегатите поднесоха цветя пред паметника на Св. Георги в парк „Ал. Стамболийски”.

   

0 коментарa

Виж още