Областна администрация Благоевград провежда обучение по проект по ОП „Административен капацитет”

Областна администрация Благоевград провежда обучение по проект по ОП „Административен капацитет”

Днес 23.02.2012 г. в Зала № 5 на Община Благоевград стартира поредното, двудневно обучение на служители в областта на образованието и здравеопазването от общинските администрации в Област Благоевград и служители по човешки ресурси и тези на ръководни длъжности в администрацията на РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ. Обучението е по проект „Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”, Договор № 10-21-8/26.05.2011 г. между Областна администрация Благоевград и ОП „Административен капацитет”. Основните дейности по проекта са свързани с въвеждане на менторство и коучинг, като модерни методи при управление на човешките ресурси в администрациите, занимаващи се с проблемите на образованието и здравеопазването. Лектор по темата „Мотивационни техники” е д-р Младен Младенов, който в комбинация от теоретична част и практически упражнения, ще въведе аудиторията в елементите на мотивационните техники.

   

0 коментарa

Виж още