Областна администрация - партньор по проекта "Старозагорска е-памет"

Областна администрация - партньор по проекта "Старозагорска е-памет"

Дейностите за първия месец по проекта "Старозагорска е-памет", представи на Областния управител директорът на Библиотека „Родина” Слава Драганова. Проектът, по който Областна администрация е партньор, цели да се разработи динамичен портал, който да събере богатото и уникално културно-историческо наследство, съхранено в библиотеките и музеите на Стара Загора и региона. Проектът е финансиран по програма "Глоб@лни библиотеки – България" и е със срок за изпълнение 4 месеца. Целевите библиотеки – участници в коалиция с Библиотека "Родина", са Библиотека "Искра" в Казанлък и библиотеките в с. Калояновец, с. Кирилово и с. Хрищени. Потребностите на информационното общество днес са с високи изисквания относно каналите за знание и комуникация, дигиталният проект ще опази значими документи и ще подпомогне научно-изследователски цели, убедена е Живка Аладжова. Общият бюджет на проекта възлиза на 18 688 лв., а одобрените средствата по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) – на 14 654 лв. Партньори по проекта са и Община Стара Загора, Регионален исторически музей и Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора. Единният уеб портал „Старозагорска памет” ще представи цифровизирани ръкописи от 13 – 19 в., части от архивите на дружествата "Театър", "Искра" и "Августа Траяна" от началото на 20 в., оригинални резултати от археологически проучвания на античния обект Вила рустика в местността „Чаталка” и недвижими паметници от Старозагорския регион. Предстои проучване на местната история и създаване на е-съдържание за нея. Проектът включва образователни и културни инициативи – "Опознай родния си край", образователен цикъл за ученици през лятната ваканция в библиотеките от коалицията и конкурс за презентация и видеоклип "Разкажи за културното ни минало", който ще се отчете в началото на м. октомври. Проектът ще бъде осъществен с активното участие на доброволци от местните общности, разказа Слава Драганова.

   

0 коментарa

Виж още