Областният съвет за развитие прие междинния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие до 2015 г.

Областният съвет за развитие прие междинния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие до 2015 г.

Предстои актуализация на Областната стратегия за развитие, която е най-важният стратегически документ на областно ниво. За това информира заместник областният управител Димитър Драчев, който председателства проведеното на 25 януари 2011 година заседание на Областния съвет за развитие. В изпълнение на задълженията на областния управител Йордан Николов, произтичащи от нормите на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, в края на миналата година е възложено изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2005 – 2015 г. Докладът, изготвен от доц. д-р архитект Борислав Борисов и екипа му от Националния център за Териториално развитие, беше приет от присъстващите 23 членове на ОСР, подкрепен с 22 гласа и 1 въздържал се. Междинната оценка съдържа анализ, констатации и препоръки, направени от екипа на арх. Борисов. Мариела Червенякова, представител на МРРБ за Югоизточен район за планиране, изрази задоволството си, че присъства на заседанието и сподели удовлетворението си от факта, че област Стара Загора се е присъединила към Югоизточен район за планиране, предвид богатите природни ресурси и човешки потенциал, с които разполага. В качеството си на секретар на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за планиране, тя докладва за проведените заседания през 2010 г. Кметовете и упълномощените представители на общини представиха предвидените за 2011 г. инициативи, свързани с ежегодното планиране на средства и мерки за реализация на дейности. Констатирано бе, че при всички общини съществуват проблеми, породени от ненавременното изплащане на средства по проекти и произтичащите от това затруднения в общинските бюджети. Директорът на Регионален исторически музей Стара Загора Светла Димитрова, която бе гост на заседанието заедно със своя екип, представи възможности за съвместна работа на Регионалния исторически музей Стара Загора и местните власти, като демонстрира какво може да направи всяка община за развитието на културната среда в своя район. Областният съвет за развитие на област Стара Загора съгласува междинния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2005 – 2015 г.

   

0 коментарa

Виж още