Областният управител Венцислав Калчев извърши оглед на състоянието на участък от пътя Новград – Джулюница – Пиперково

Областният управител Венцислав Калчев извърши оглед на състоянието на участък от пътя Новград – Джулюница – Пиперково

На 21.08.2013 г. в сградата на община Ценово се проведе работна среща, инициирана от Областния управител на Русе по повод проблема с периодичното заливане и наводняване на път III – 5201 Новград- Джулюница – Пиперково. Преди около месец бе установено, че бордюрите в района на с. Джулюница са разрушен, а обилните валежи, високата растителност и непочистените от наноси канавки пречат на отводняването на някои участъци. На 12 юли след оглед на трасето, областният управител разпореди отговорните институции и заинтересовани страни да предприемат дейности по отстраняване на проблема. Заедно със своите заместници г-жа Милена Хинкова и г-жа Айлян Карамехмедова, в присъствието на кмета на община Ценово Петър Петров, кметския наместник на с. Джулюница Георги Боянов, представители на ОПУ – Русе и на пътноподдържащата фирма, областният управител вчера отново провери на място състоянието на участъка и свършеното. Проверката констатира, че всички предписания са били изпълнени - растителността в сервитута на пътя е изрязана, а техническите съоръжения за отводняване са почистени. Почистени са и изградените водостоци, които също ще благоприятстват оттичането на води от проблемния участък.

   

0 коментарa

Виж още