Областният управител Живка Аладжова взе участие в анкета,част от проект на Стопанския факултет към Тракийския университет

Областният управител Живка Аладжова взе участие в анкета,част от проект на Стопанския факултет към Тракийския университет

Областният управител Живка Аладжова отговори на над 30 въпроса, зададени от проф. д-р Юлияна Яркова, ръководител катедра „Регионално развитие” на Тракийския университет. Това не беше демонстрация на изпитна сесия, а част от проект на Стопанския факултет, свързан с актуализация на учебните програми, съобразно пазара на труда. Екипът на проекта се среща с работодатели, които попълват анкети, отговаряйки на въпроси за необходимостта от специалисти, от търсена квалификация, която евентуално студентите да придобият, за да бъдат конкурентоспособни. Каква подготовка очаквате да притежават студентите, завършили СФ на ТрУ? Как си обяснявате трудностите при намирането на необходимите ви специалисти-икономисти?....На тези и други въпроси, отговори и Областният управител. Живка Аладжова се надява резултатите на проекта да се доближат до удовлетворяването на потребностите на регионалната икономика и интересите на заетостта. Анкетата, е част от проект, стартирал по Договор BG051PO001-3.1.07-0014 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, на 18.05.2013 г. в Стопански факултет, Тракийски университет. Проектът е на тема «Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион». Продължителността на проекта е 23 месеца и е на стойност 262 761,78 лв. Очакваните проектни резултати са да се преструктурират и формират нови компетенции за бъдещите специалисти - икономисти, съобразно потребностите на бизнеса и практиката, да се подобри взаимодействието в „триъгълника на знанието” (образование - научни изследвания - практика), чрез обвързване на научно-изследователския сектор на Стопански факултет, ТрУ с потребностите на бизнеса. След приключване на проекта се очаква да се издигне имиджът на фирмите/институциите като партньори на академичната общност в изграждане на икономика, основана на знанието и иновациите, разказа още проф. д-р Юлияна Яркова.

   

0 коментарa

Виж още