Областният управител Здравко Димитров прие представители на ЦДГ Росица по повод нов проект

Областният управител Здравко Димитров прие представители на ЦДГ Росица по повод нов проект

Проект „Нека слънцето да влезе” на детското заведение е по програма”Коменски”. Още като кмет на район „Западен” Здравко Димитров оказа активно сътрудничество на първия проект на детската градина от позицията на институционален партньор. От 17 до 20 ноември ще се проведе първата мобилна среща на партньорите от Австрия, Турция, Унгария и България по втория спечелен проект на ЦДГ „Росица”. Той към европейската образователна програма „Учене през целия живот”, секторно направление „Коменски”. Новият проект е продължение на предишния, който бе с мотото „Всички равни, всички различни, всички европейци” и е с акцент културните различия, интеграциите и миграциите в живота на децата от предучилищна възраст и техните семейства чрез практики за художествено изразяване и социално включване. Цел на проекта е развитие на педагогическия подход в социалната и гражданска компетентност на децата в предучилищна възраст като комплексен процес, усъвършенстващ междуличностните и междукултурните връзки, обединявайки усилията на родители, учители и деца. Продължителност на проекта е 2 години - 01.08.2011 – 31.07.2013 година и е на стойност 11 000 евро.

   

0 коментарa

Виж още