Областният управител Здравко Димитров свиква първото заседание на Областния съвет за развитие

Областният управител Здравко Димитров свиква първото заседание на Областния съвет за развитие

Областният управител Здравко Димитров свиква първото, след встъпването му в длъжност, заседание на Областния съвет за развитие към Област Пловдив. По закон областният управител е и председател на Съвета. Заседанието ще се проведе на 24 ноември 2011 година /четвъртък/ от 9,00 часа в сградата на Областна администрация – Пловдив, пл. „Н. Мошанов” 1. В състава на Областния съвет за развитие влизат кметовете на общините от Област Пловдив, представители на Общинските съвети и на национално представените организации на работодателите и служителите на национално ниво. Във връзка с избора на нови кметове в някои от общините на заседанието ще бъде извършен избор на представители на Областния съвет за развитие – Пловдив, които ще бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие към Южен централен район. Според Устава областният управител на Пловдив е председател на Регионалния съвет до края на годината. Смяната се извършва на ротационен принцип през 6 месеца. Преди заседанието на Областния съвет за развитие ще се състои и първата среща на областния управител Здравко Димитров с кметовете и председателите на Общинските съвети от Област Пловдив.

   

0 коментарa

Виж още