Областният управител и кметът на община Първомай ще направят първа копка за стартиране на строителните дейности

Областният управител и кметът на община Първомай ще направят първа копка за стартиране на строителните дейности

На 19 август областният управител и кметът на община Първомай ще направят първа копка за стартиране на строителните дейности по проект «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Проектът предвижда доизграждане на канализационната мрежа, рехабилитация и подмяна на износената водопроводна мрежа и изграждане на пречиствателна станция. Средствата за осигурени от Кохезионния фонд, държавния бюджет, чрез ОПОС и бюджета на Община Първомай. Общата стойност на проекта възлиза на 36 007 563,02 лв.Средствата отпуснати от кохезионния фонд са 27 794 920,36 лв.Националното съфинансиране е 6 948 730,09 лв., като участието на община Първомай е с 263 912,57 лв.

   

0 коментарa

Виж още