Областният управител Йордан Николов засади дръвчета

Областният управител Йордан Николов засади дръвчета

Областният управител Йордан Николов участва в засаждането на дръвчета в двора на ІV ОУ “Кирил Христов” и ПМГ “Гео Милев” в Стара Загора Областният управител Йордан Николов участва в засаждането на дръвчета в двора на ІV ОУ “Кирил Христов” и ПМГ “Гео Милев” в Стара Загора на 1 декември. В залесяването участваха ученици от двете училища и началника на РИО на МОН Любомир Любенов. Бяха засадени общо 40 дръвчета-кедър, явор и липа. Йордан Николов благодари на учениците за участието им в залесяването и акцентира, че за да бъде щастлив всеки човек трябва да засади поне 20 дръвчета. Инициативата е в изпълнение на ТУИНИНГ проект „Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”. Областна администрация Стара Загора е една от петте пилотни области в страната. В рамките на Компонент 2 – Укрепване капацитета на областните администрации бе разработена пилотна инициатива с наименование „Повишаване на осведомеността на населението за опазването на околната среда в област Стара Загора”. Една от предвидените основни дейности е организиране на доброволна залесителна кампания в дворовете на училища на територията на област Стара Загора. Областният управител разговаря с директорите на двете училища и се информира за състоянието на материалната база и постиженията на възпитаниците на ПМГ “Гео Милев” и ОУ “Кирил Христов”.

   

0 коментарa

Виж още