Областният управител Йордан Николов издаде заповед във връзка с предстоящите празници

Областният управител Йордан Николов издаде заповед във връзка с предстоящите празници

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Н А Р Е Ж Д А М: 1. Кметовете на общини да вземат необходимите мерки за спазване на обществения ред по време на Коледните и Новогодишните празници. Да се осигури нормално снабдяване на населението с продукти от първа необходимост на територията на общините. Да се осигури почистване на пътната мрежа, възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, съобщителните връзки и нормализиране на междуселищния и градски автотранспорт при снеговалежи и усложнена зимна обстановка. 2. Управителите на търговски дружества, директорите на учебни и здравни заведения да осигурят охраната на административните и стопанските сгради с цел да не се допуснат нарушения и други произшествия в населените и извън населените места. 3. При усложняване на метеорологичните условия, възникнали по време на празниците да се приведат в изпълнение Плановете за организиране на спасителни и аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи за защита на населението и националното стопанство. 4. Кметовете на общини да организират дежурството по време на празниците с членовете на Общинския съвет по сигурността и щаба за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи. Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за изпълнение. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Димитър Атанасов Драчев – Заместник председател на Областния съвет по сигурността и Заместник областен управител на област Стара Загора. ЙОРДАН НИКОЛОВ Областен управител на област Стара Загора

   

0 коментарa

Виж още