Областният управител Йордан Николов ръководи заседание на Областния съвет за развитие

Областният управител Йордан Николов ръководи заседание на Областния съвет за развитие

Областният управител Йордан Николов ръководи днес заседание на Областния съвет за развитие. Бе актуализиран Правилника за устройството и дейността на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Бе обсъден и съгласуван Проекта на програма за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа за периода 2010 – 2013 г. “Програмата предлага нови идеи за преодоляване на регионалните различия. Целта й е да се създадат подходящи условия за ефективното и ефикасно управление и реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа, насочени към вътрешния потенциал и изграждане на интегрирано регионално и местно развитие”, каза областният управител и изрази желанието си общините от област Стара Загора да се възползват в максимална степен от възможностите, които предлага програмата и да бъдат осъществени проекти, които ще направят икономиката в областта както по-динамична, така и по-конкурентноспособна. Планираният финансов ресурс за област Стара Загора за 2010 година е в размер на 677 000 лева. Областният управител Йордан Николов не скри разочарованието си, породено от липсата на представители на всички общини и Общински съвети от област Стара Загора на заседанието на Областния съвет за развитие и подчерта, че приема отсъствието им като нежелание да работят по Програмата и да усвояват средства. На заседанието не присъстваха кметовете на общините Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан и представителите на Общинските съвети на Раднево, Гълъбово, Николаево, Мъглиж и Чирпан, както и представителите на Съюза за стопанска инициатива, Регионалната структура на БСЧП “Възраждане”, заместник- председателят на СРС на КТ “Подкрепа” Ст. Загора, изпълнителният директор на Стопанската камара в Стара Загора и представителят на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

   

0 коментарa

Виж още