Областният управител Мария Нейкова поздрави партньорите по проекта “NETWORK”

Областният управител Мария Нейкова поздрави партньорите по проекта “NETWORK”

Областният управител Мария Нейкова поздрави партньорите от Италия, България и Великобритания по проекта “NETWORK” – ”Изучаване на възможности за активизиране и развитие на програми, предназначени за намаляване на рисковете и вероятностите от престъпления, свързани с дрога и детско хулиганство, помощни мрежи, грижа, възпитание и контрол”. Срещата бе на 11 септември 2008 година и се проведе в сградата на община Стара Загора. Проектът е с финансовата подкрепа на Програма AGIS 2006, Европейска комисия – Генерална Дирекция Правосъдие, Свобода и сигурност. Основен координатор е Българо-италианска бизнес-организация БИБО – Стара Загора . Организаторите благодариха на госпожа Нейкова, че се отзова на поканата и участва във форума. “Моето лично убеждение е, че за да предпазим младите хора трябва да работим последователно и единно. Може би Стара Загора е избрана за партньор в този проект, защото тук има изключително добро партньорство между всички институции и неправителствените организации и активно гражданско общество. Младите хора освен, че са най-големия капитал, са и важен партньор на институциите. Убедена съм, че партньорите по проекта ще обменят опит и добри практики и ще продължат сътрудничеството си”- каза в словото си областният управител Мария Нейкова.

   

0 коментарa

Виж още