Областният управител на област Русе осигурява заетост на 164 лица наети по проекти и програми

Областният управител на област Русе осигурява заетост на 164 лица наети по проекти и програми

Областният управител на област Русе осигурява заетост на 164 лица наети по проекти и програми към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Предвид големия брой наети лица, както и с цел оптимизиране на координацията между ангажираните институции, вчера следобед в зала „Свети Георги” се проведе информационна среща с ръководителите на обекти държавна-собственост, които следят за работния процес на наетите по програми служители. В рамките на срещата се разясниха на ръководителите на обектите специфичните изисквания, свързани с отчитането на двете схеми. Като по-важни бяха посочени: потребността от определяне на технически ръководители на назначените лица; изискването техническите ръководители да изготвят ежемесечен работен план и линеен график, който да включва разписаните дейности и задачи, които ще се поставят на работниците; изискванията към осигуряване на безопасни условия на труд; необходимостта от ежедневно отчитане присъствието на работниците; необходимостта от съответствие на квалификация на наетото лице с реално изпълняваната дейност в съответния обект. Апел беше отправен към всички отговорници и управители на обекти, където са назначени служители по тези програми, да оказват нужното съдействие на ОА – Русе, за да може държавната структура да отговори на строгия контрол и изисквания на схемите, които се реализират с помощта на евросредства.

   

0 коментарa

Виж още