Областният управител на Стара Загора издаде заповед ...

Областният управител на Стара Загора издаде заповед ...

с която се нарежда на общинските администрации "да контролират и координират действията на търговските дружества, определени за поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населените места, като своевременно се опясъчават заледени участъци и тротоари, да подпомагат организирането на медицинското осигуряване в населените места с личен лекар и съвместно с Регионалния център по здравеопазване да създадат необходимата организация за транспортиране на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни до специализираните болнични заведения, да осигурят денонощно дежурство на автомобил с повишена проходимост за оперативните групи, осъществяващи непосредствено ръководство на аварийно-спасителните дейности, да се организира проверка на готовността за превоза на ученици от отдалечени населени места, да се подпомогнат чрез структурите за социално осигуряване възрастните хора, които не могат да си доставят хранителни продукти, да имат готовност съвместно с органите на пътна полиция и фирмите за пътно подържане за промяна в организацията на движение по общинската пътна мрежа в зависимост от конкретните пътни и метеорологични условия, включително и за пренасочване или ограничаването му в отделни пътни участъци".

   

0 коментарa

Виж още