Областният управител поиска да бъде преустановено неправомерното спиране на водата в Гурково

Областният управител поиска  да бъде преустановено неправомерното спиране на водата в Гурково

Областният управител Йордан Николов поиска да бъде информиран от кмета на община Гурково за предприетите мерки за предотвратяване на заболеваемостта от хепатит А в Гурково. До областния управител бе изпратен сигнал, в който се твърди, че в Гурково е налице увеличена заболеваемост от вирусен хепатит А, което се дължи на неохраняемото сметище в Гурково и на въведения режим на водоподаване в града, във връзка с осъществяването на ремонтни дейности по водопроводната мрежа. От предоставените документи става ясно, че “В и К” Стара Загора като оператор, съгласно чл. 2 от Наредба №4 от 14.09.2004 година, не провежда режим на водоподаване на град Гурково, а ремонтните работи, свързани със спирането на питейна вода се осъществяват от община Гурково и фирма-изпълнител. Областният управител разполага с информация от РИОКОЗ, че са направени няколко предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на община Гурково, с оглед предотвратяване на разразилата се епидемия от хепатит А в района, които към настоящия момент не са изпълнени. Йордан Николов настоя да бъде информиран от кмета на Гурково Стоян Бонев с какъв акт и на какво правно основание е въведен режим на водоподаване в град Гурково, след като това е включено в правомощията на ВиК. Областният управител поиска още да бъде преустановено неправомерното спиране на водоподаването и да бъдат предприети незабавни мерки за осигуряване опазването на жизнената среда от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и социални фактори в общината. Областният управител настоя да бъде уведомен за предприетите мерки в рамките на работния ден и заяви намерението си при непредставяне на информация и при непредприемане на действия от страна на кмета на община Гурково, да предприеме съответните законови действия за реализиране на предвидената в законите отговорност.

   

0 коментарa

Виж още