Областният управител получи научна степен

Областният управител получи научна степен

Областният управител Мария Нейкова е вече доктор по "Военнополитически проблеми на сигурността". В понеделник тя защити дисертация на тема "Организация и управление на дейността по защита на паметниците на културата в Република България при военнополитическа криза и при въоръжен конфликт" пред Специализирания научен съвет по военни науки при Висшата атестационна комисия на Военната академия "Г.С. Раковски", катедра "Лидерство". На защитата са присъствали министърът на отбрана Николай Цонев, зам.-министърът на културата Надежда Захариева и зам.-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева. Министър Цонев приветства атестационната комисия и кандидат-докторанта. Пожелавайки успех на Мария Нейкова, той се възхити от огромния труд, положен по една толкова важна, но все още неразработена докрай тема, и изрази задоволството си, че един представител на изпълнителната власт работи целенасочено по проблемите, свързани със защита и съхранение на паметниците на културата в кризисни ситуации. След тайно гласуване атестационната комисия се произнесе, като присъди на Мария Нейкова образователно-научната степен "доктор", за което тя получи поздравления и много цветя от присъствалите на публичната защита.

   

0 коментарa

Виж още