Областният управител посети курортното селище Старозагорски бани

Областният управител посети курортното селище Старозагорски бани

Областният управител Живка Аладжова посети курортното селище Старозагорски бани с цел уточняване параметрите на терени – държавна собственост в кадастралната карта. Аладжова се срещна с хотелиери, за да изясни собствеността, посочена в предложения, внесени в Областната администрация. Посещението на Областния управител е и във връзка с проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, касаещ и парк „Дъбова гора”. Сред темите на обсъждане бяха плътността на застрояване, допустимите зелени площи, прилагането на закона за устройство на територията в курортните селища и др. Старозагорските бани са със статут на курортно селище от 1967 година. Принципност и законосъобразност са двата стълба, на които Областна администрация ще изготви становището си за проекта на ПУП, изготвен от Община Стара Загора, подчерта Живка Аладжова в срещите. За Областния управител е важно становищата, които касаят предприемачите и институциите, да са в унисон с програмата на правителството, така че да създават благоприятни условия за развитието на бизнеса и туризма. Същевременно застроителните решения трябва да се взимат отговорно и балансирано с оглед опазване на парковата територия, сподели Аладжова. Областният управител и собствениците на комплекси изразиха позицията си в края на срещата, че са за превръщането на курортното селище Старозагорски бани в едно от атрактивните и посещавани места за отдих и възстановяване в региона.

   

0 коментарa

Виж още