Областният управител разпореди кметовете да вземат необходимите мерки за празниците

Областният управител разпореди кметовете да вземат необходимите мерки за празниците

Областният управител Йордан Николов издаде заповед във връзка с настъпващите Коледни и Новогодишни празници и атмосферните условия. На кметовете на общини се разпорежда да вземат необходимите мерки за спазване на обществения ред и нормално снабдяване на населението с продукти, както и да осигурят почистването на пътната мрежа, възстановяването на водоснабдяването, електроснабдяването, съобщителните връзки и нормализиране на междуселищния и градски автотранспорт при снеговалежи, и усложнена зимна обстановка. Заповедта предвижда управителите на търговски дружества, директорите на учебни и здравни заведения да осигурят охраната на административните и стопанските сгради, с цел да не се допуснат нарушения или произшествия. При евентуално влошаване на времето по празниците в заповедта се предвижда привеждане в изпълнение на Плановете за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи при бедствия за защита на населението и националното стопанство. Заедно с членовете на Общинския съвет по сигурността и щаба за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи кметовете на общини следва да организират дежурството по време на празниците. Контролът по изпълнение на заповедта се възлага на заместник-областния управител Димитър Драчев.

   

0 коментарa

Виж още