Областния съвет по сигурността заседава днес

Областния съвет по сигурността заседава днес

Днес Областният управител Недялко Недялков проведе заседание с членовете на Областния съвет по сигурността, Кризисния щаб и кметове на общини, на което се направи анализ за действията на длъжностите лица от Щаба и екипите на Единната спасителна система за преодоляване на кризисните ситуации в област Стара Загора при влошената зимна обстановка на 26 и 27 януари. Участниците в заседанието приеха анализа, който констатира, че екипите на Единната спасителна система са добре натренирани и имат опит за своевременно реагиране при критични ситуации. Пътните патрули от сектор „Пътна полиция” и група „Престъпления по пътищата” към ОД на МВР Стара Загора, въпреки изключително трудните зимни условия, са направили всичко възможно за пренасочване на движението в проблемните участъци от пътя по други обходни маршрути. Служителите от фирмите за зимно поддържане на Републиканската пътна мрежа „Пи Си АЙ” и „Ес Ви Ес” са положили много усилия за почистване на пътищата в тяхната зона за отговорност. Слабата организация на работа на подизпълнителя към „Пътстрой” при почистването на Републиканската пътна мрежа в района на община Братя Даскалови и община Чирпан и недостатъчната снегопочистваща техника е довело до създаване на предпоставки за възникване на критични ситуации в тези общини, за което на фирмата е наложена парична санкция. Положителна оценка бе дадена и на аварийните екипи на EVN, Мрежов енергиен район, и ВиК, които в най-кратък срок са отстранявали повредите. „Кметовете на общини реагираха своевременно за овладяване на бедствената ситуация, граждански организации с високопроходима техника оказаха помощ на фирмите за зимно поддържане на общинските пътни мрежи в областта”, коментира Областният управител Недялко Недялков. Той подчерта, че за в бъдеще е необходимо по-тясно взаимодействие между органите от сектор „Пътна полиция” (КАТ), група „Престъпления по пътищата” (Магистрална полиция) към ОД на МВР Стара Загора, Областно пътно управление Стара Загора и кметовете на общините, където могат да се случат предполагаеми бедствени ситуации. Областният управител даде за пример взаимодействието между органи от местното самоуправление и органите от МВР за определяне на места за спиране на движението и пренасочване към други маршрути в близост до с. Ветрен, до с. Дъбово на път I-6 Мъглиж – Николаево, до с. Подслон на път II-66 Стара Загора – Нова Загора. В такива ситуации е необходимо пътните патрули да се усилят и да са оборудвани с автомобили с повишена проходимост. Областният управител Недялко Недялков поиска от ръководството на Областно пътно управление Стара Загора да изготви карта с най-проблемните участъци от пътната мрежа при усложнена зимна обстановка за поставяне на заграждения против снегонавянания на пътя. В по-далечна перспектива да се организира залесяване на подветрената страна на пътя, като предпазен пояс против снегонавянания и обледявания. «Очакват ни нови снеговалежи, дъждове и обледявания, които ще доведат до нова тежка обстановка, затова нека бъдем нащрек и силни в действията си за защита на населението», призова Областният управител Недялко Недялков.

   

0 коментарa

Виж още