Областното ръководство в Стара Загора провери фирмите за зимно поддържане

Областното ръководство в Стара Загора провери фирмите за зимно поддържане

Под ръководството на заместник областния управител Димитър Драчев бяха извършени проверки за зимното поддържане на пътищата от републиканската и общинските пътни мрежи на територията на област Стара Загора Под ръководството на заместник областния управител Димитър Драчев бяха извършени проверки на фирмите и техническото състояние на машините за зимно поддържане на пътищата от републиканската и общинските пътни мрежи на територията на област Стара Загора. В петте комисии, които извършиха проверките участваха представители на „Областно пътно управление” гр. Стара Загора, ОД на МВР гр. Стара Загора, Дирекция „Инспекция по труда „ гр. Стара Загора и ТД „ГЗ” гр. Стара Загора. По време на проверката са констатирани следните слабости: Община Казанлък –Част от предоставената техника на пунктовете /РПМ/ и базите /Общинска пътна мрежа/ е технически не изправна. Комисиите са констатирали: -износени гуми; -наличие на негодни акумулатори; -няма регистрация по КАТ или по КТИ или има, но същата е стара и не валидна. Не са осигурени в пълен обем, съгласно Договорите необходимите запаси от пясък и сол. Липсват химически препарати /магнезиеви соли/ за третиране на заледени пътни настилки – за всички бази и за ПЗП. На голяма част от техниката не са назначени дублиращи водачи за осигуряване на денонощен режим на работа. За зимно поддържане на общинската пътна мрежа на Община Братя Даскалови има договор, в който е фиксирана крайна дата 31.12.2009г. Общината тепърва ще провежда търг за зимно поддържане през 2010г., което само по себе си е невъзможно и няма да има определена фирма за изпълнение на задачите. На ПЗП Голеш не бяха представени списъци на техниката с водачи, телефони, държавни контролни номера на автомобилите или номера по КТИ, и съответните маршрути за обслужване на техниката. В община Стара Загора не са представени част от предвидените в договора машини. Значителна част от проверените са стари и амортизирани, без надлежна застраховка с износени гуми, повредени стъкломиещи устройства, счупени и или липсващи сигнални лапми и неработещи пътепоказатели, част от тях - с изтекъл срок на годишен технически преглед. В РПМ-Чирпан е констатирана липса на дублиращи водачи на техниката. От 20 бр. Техника по договор бяха представени само 7 бр. машини - изключително стари и амортизирани. Представените челни товарачи са с малък капацитет. Няма поименни графици за дежурства. На всички ПЗП от РПМ и базите от пътната мрежа се констатира недостатъчно количество по договори пясък и сол като се упомена, че такива ще бъдат доставени. Изводите от проверките са: Безпроблемното движение при сложна зимна обстановка по пътищата от Републиканската пътна мрежа и общинските мрежи би могло да бъде изпълнено с известни затруднения, изразяващи се в: -забавяне във вариантите за реагиране, в резултат на което ще се създадат неудобства на движещите се МПС; -липсата на зимни гуми, вериги за движение по заснежени настилки и добра квалификация на водачите на ТИР ще доведе до възможни задръствания в определени участъци от пътната мрежа; -Констатира се непълно резервно знаково стопанство от страна на РПС-та, поради липса на финансови средства. За създаването на по-добра организация за движение по пътищата в Област Стара Загора комисията посочи 23 декември като краен срок за отстраняване на слабостите. По разпореждане на областния управител Йордан Николов представители на ПП -„КАТ” - ОД „МВР” - Стара Загора прецизират движението на тежкотоварни автомобили /ТИР/ през областта. При сложна зимна обстановка в южната част на областта и при подходите към проходите, на КПП се изграждат временни постове за проверка на състоянието на гумите и оборудването с вериги. На водачите се предоставя информация за състоянието на пътната обстановка в областта, с цел облекчаване на ТИР трафика.

   

0 коментарa

Виж още