Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора предупреждава!

Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора предупреждава!

Летящите(китайски) фенери придобиват все повече популярност у нас заради красотата и елегантността си. Повечето са изработени от специална трудногорима хартия, но съществува риск от непълно изгаряне на горивната плоча или попадане на фенера върху клони на дървета, по тераси и други горими материали, което е реална предпоставка за възникване на пожар. Органите за „Пожарна безопасност и защита на населението” Ви съветват: -Препоръчително е пускането на летящи фенери да се осъществява на открити площадки на разстояние минимум 50 метра от горски насаждения. Да се избягва близост с дървета, сгради, кабели за високо напрежение, както и бензиностанции, изсъхнали тревни площи. -Да се пускат при скорост на вятъра до 10 км/ч – лек полъх. При по-силен вятър полетът им е трудно предвидим. -Абсолютно е забранено връзването на летящ фенер посредством въже или конец към земята,тъй като създава сериозен риск от пожар. -При повишаване на температурите през летните месеци, изпълването на фенера с топъл въздух става по-бавно, тъй като околната температура е по-висока и, за да се получи температура разлика, която е причината да лети фенера, е необходимо повече време. За това е препоръчително задържането на фенера до момента, в който подемната му сила се усеща в ръцете и той рязко тръгва нагоре. В противен случай фенерът може да направи кратък полет от няколко метра и да падне. -Пускането на фенери, които са разкъсани или имат дупки от изгаряне по хартиеното тяло, може да причини преждевременното му приземяване и предизвикване на пожар. Да се спазват стриктно инструкциите за безопасност на фирмата производител.

   

0 коментарa

Виж още