Областно учение “Съвместни усилия - 2010” бе проведено днес в Стара Загора

Областно учение “Съвместни усилия - 2010”  бе  проведено днес  в Стара Загора

Органите на управление при кризи на областно и общинско ниво, частите на Единната спасителна система, демонстрираха днес практическата си готовност за организиране и провеждане на съвместни спасителни и аварийно- възстановителни работи при възникване на замърсяване с опасни химични вещества. В проведеното учение бяха проверени и усъвършенствани процедурите и механизмите за взаимодействие между органите за координация на спасителните и неотложни аварийно-спасителни работи на областно и общинско ниво, с частите и екипите на Единната спасителна система при замърсяване с опасни химически вещества. В него взеха участие: Щабът за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи на областния управител; щабовете за координация на общинско ниво; сили и средства на МВР (в т.ч. ОДМВР, Областно управление „Гражданска защита”, „Пожарна безопасност и спасяване”, РУ “Полиция” и РУ “Транспортна полиция”); Център за спешна медицинска помощ; Регионален център по здравеопазване, РИОКОЗ, РИОСВ, модулното формирование на Втора тунджанска лекопехотна бригада, ЖП – гара Стара Загора и др. В практическа тренировка със симулиране на реална ситуация на химическо замърсяване, силите на Единната спасителна система демонстрираха готовността на техническите и човешките си ресурси и организационно- управленския си капацитет за осъществяване на координирани неотложни действия при химическа авария. Според сценария на учението, в 9.00 ч на 07.10.2010 г. на тел. 112 е получено съобщение за изтичане на амоняк в района на товарна гара Стара Загора. При извършената проверка на място е установено, че от товарен автомобил превозващ скрап по моста на бул. “Патриарх Евтимий”, е паднало парче метал и е пробило една от последните цистерни на товарен железопътен състав. Цистерната е превозвала 34 тона амоняк и в резултат на пробива, от нея изтичат амонячни пари, които са токсични и взривоопасни. Районът на инцидента е отцепен от патрули на Районно управление „Транспортна полиция” и Районно управление „Полиция” – Стара Загора, които насочват преминаващите през зоната на инцидента в безопасно направление. Според извършените замервания от екипите на Областно управление „Гражданска защита” са констатирани завишени концентрации на амоняк в района. Установена е и основната посока на разпространение на токсичния облак – в посока запад към ЖП-гара и Станционната градина. Свикан е Щабът за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи на областния управител, който прави експресен анализ и прогноза за развитие на обстановката. Определена е зоната на разпространение на амонячните пари - в радиус до 1000 м от мястото на инцидента. Ръководителите на звената от Единната спасителна система докладват готовността си за действие, мероприятията за незабавно провеждане и задачите, които ще изпълняват в хода на аварийно-спасителните дейности. Въз основа на предложените варианти, областният управител взема решение за използване на звената от Единната спасителна система и разпорежда на ръководителите им да започнат изпълнение на мероприятията. По решение на Щаба за координация на областния управител са предприети оповестяване и извеждане на населението от прогнозираната зона на разпространение на токсичните изпарения. Изпратени са съобщения до медиите, чрез които на гражданите се предоставя информация за съществуващия риск и за препоръчителните действия. Временно е преустановено движението по две от основните улици в застрашената зона и е прекъснато ел. захранването в района на товарна гара, за да се осигури безопасното провеждане на неотложните спасителни и аварийно-възстановителни работи. За ограничаване разпространението на амонячните пари и намаляване концентрацията им място, екипи на РУ „Пожарна безопасност” и спасяване” устройват водна завеса, с която се осигуряват и условия за работа на спасителните екипи. Едновременно с това, служители на областно управление „Гражданска защита” предприемат мероприятия по тампониране на пробойната. По решение на Щаба за координация на областния управител е приведено в действие и Модулното формирование за действие при промишлени аварии на Втора лекопехотна бригада – Стара Загора. Химически разузнавателни групи на въоръжените сили и аварийно-химически автомобил на Гражданска защита провеждат детайлно разузнаване за концентрацията и разпространението на вредните вещества и обозначават засегнатия район. В хода на разузнаването в намиращ се в близост промишлен обект са открити пет ”обгазени лица”. След извеждането им от рисковата зона, гражданите са предадени на екипите на ЦСМП за оказване на медицинска помощ. Устроен е химически наблюдателен пункт за събиране на информация за развитието на метеообстановката и разпространението на токсичните пари. Информацията е регулярно предавана на изградения временен пункт за управление и на областния управител. В 10.45 ч изтичането на амонячни пари е спряно, чрез тампониране на пробитата цистерна от спасителен екип на „Гражданска защита”. Районът на разлива е обработен с 10 % разтвор на оцетна киселина, като същевременно продължават действията на пожарната за ограничаване разпространението на токсичния облак чрез водна завеса. Организирано е прехвърлянето на останалото количество амоняк от разхерметизирания съд в стандартна цистерна. На медиите е предоставена информация за резултатите от действията на силите на Единната спасителна система, за препоръчителните срокове и предпазни мерки при завръщане на гражданите в засегнатия район. За пострадалите и екипите на Единната спасителна система е осигурена медицинска помощ и психологическа подкрепа. На мястото на инцидента е изпратена дежурна оперативно-следствена група от РУ “Полиция” за извършване на оглед, установяване на щетите и разследване на причините и отговорността за възникналия инцидент. След края на учението областният управител Йордан Николов благодари на участвалите състави. „Надявам се, че всички тук се убедихме във вашия професионализъм. Сигурен съм, че ако това се случи наистина, ще можем със съвместни усилия да се справим със ситуацията. По-добре, разбира се, подобни аварии изобщо да не се допускат.”

   

0 коментарa

Виж още