Обмисля се създаването на Кризисен център за жертвите на домашно насилие в Благоевград

Обмисля се създаването на Кризисен център за жертвите на домашно насилие в Благоевград

Създаването на Кризисен център за жертвите на домашно насилие в Благоевград е необходимо. Това каза председателят на Общински съвет-Благоевград Даниела Савеклиева. Преди близо два месеца представители на неправителствена благоевградска организация потърсиха съдействие от председателя на Общинския съвет за създаването на подобна структура. В момента в Благоевград не съществува нито един център или социален дом, в който могат да бъдат настанявани жертвите на домашно насилие. По думите на Савеклиева изграждането на центъра е необходимо предвид големия брой на жертвите на домашно насилие. Засега остава неясно кога предложението ще бъде разгледано на заседание на Общинския съвет, тъй като преди това трябва задължително да бъде обсъдено в съответната комисия. Идеята на инициаторите е да бъдат използвани вътрешни ресурси на общината. За целта се предвижда да бъдат обучени специалисти, които да оказват съдействие и помощ на жертвите на домашно насилие, които да бъдат насочвани към определени институции-юристи, психолози и медиатори. Според статистика всяка четвърта жена в страната се чувства като жетва на психическо, физическо или сексуално насилие, според друго проучване обаче всяка трета жена е жертва на насилие. Данните показват, че повече от 50 % от пострадалите не търсят съдействие и не уведомяват органите на реда. Изследвано сред 1000 жени е показало, че 41 % от анкетираните са или са били жертви на домашно насилие.

   

0 коментарa

Виж още