Обновиха 8 училищни библиотеки в страната

Обновиха 8 училищни библиотеки в страната

Първа инвестиционна банка приключи програма по обновяване и възстановяване на осем училищни библиотеки в страната по програма "Библиотеки за българските училища", финансирана от Банката и администрирана от Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ), съобщиха от банката. Училищата с обновени библиотеки са: Държавно финансово-стопанска гимназия "Интелект" - Плевен, Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" - Свищов, Основно училище "Тома Кърджиев" - Русе, Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан" - Стара Загора, СОУ "Христо Ботев" - Враца, Гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан" - Монтана и СОУ с хуманитарно-естетически профил "Св. Св. Кирил и Методий" - Бургас, ГПЧЕ "Христо Ботев" - Кърджали. Те са с обновен и обогатен библиотечен фонд със справочна литература - речници и енциклопедии, учебни помагала и сборници тестове, българска и световна класика и книги от съвременни български автори, както и обновена материална база на библиотеките. Общата стойност на проекта е над 23 000 лв. Програмата "Библиотеки за българските училища" е нова инициатива и цели дълготрайно инвестиране в обществото.

   

0 коментарa

Виж още