Обръщение на кмета на община Казанлък

Обръщение на кмета на община Казанлък

Във връзка с продължителното засушаване, намаления дебит на водоизточниците, захранващи водопроводната система в община Казанлък, увеличената консумация на вода и с цел да се избегне въвеждането на режим на водоподаването, ви призовавам да се ограничи ползването на питейна вода в следните случаи: поливане на частни дворни места и зелени площи миене на моторни превозни средства пране на килими миене на тротоари, улици, общи пространства в жилищни и обществени сгради и пред тях Моля жителите на община Казанлък да ползват пестеливо и разумно водата от водопроводната мрежа основно за питейно-битови нужди. С общите усилия на всички нас – гражданите и институциите, няма да се налага въвеждането на воден режим и ще имаме достатъчно количество питейна вода. Благодаря Ви за разбирането!

   

0 коментарa

Виж още